Pani Photo: A review

Pani Photo: A review

Today I watched the play "Pani Photo"at Gurukul.The play is written by Khagendra Lamichhane. Pani Photo is about an old couple who...

0 Comments

आजदीले नै संसारमा सबै फरक पार्दछ ।

सिद्धान्त सात आजादीले नै संसारमा सबै फरक पार्दछ । माथिका ६ सिद्धान्तहरु मार्फत पनि अझै आफ्नो कुरामा प्रशस्त जोड दिन सकिनकी जस्तो लागेर मै...

0 Comments

Present anarchy and the future of freedom

-Surath Giri "None are so hopelessly enslaved as those who falsely believe they are free." -Goethe The prevailing anarchy in th...

0 Comments

अरु कसैसँग लिएको बाहेक सरकारसँग कसैलाई दिने केही हुँदैन र जुन सरकार तपाईलाई सबैकुरा दिन सक्ने गरिको ठूलो हुन्छ त्यो सरकार तपाईको सबैकुरा खोस्न सक्नेगरिको नै ठूलो हुन्छ ।

सिद्धान्त छ अरु कसैसँग लिएको बाहेक सरकारसँग कसैलाई दिने केही हुँदैन र जुन सरकार तपाईलाई सबैकुरा दिन सक्ने गरिको ठूलो हुन्छ त्यो सरकार तपाईक...

0 Comments

Herod's Law (1999) : A review

I watched this Mexican movie after seeing it as a recommended viewing for libertarians in a couple of websites. And true to the recommendati...

0 Comments
आफ्नो पैसा जस्तो ध्यान दिएर अरुको पैसा कसैले पनि खर्च गर्दैन ।

आफ्नो पैसा जस्तो ध्यान दिएर अरुको पैसा कसैले पनि खर्च गर्दैन ।

सिद्धान्त पाँच आफ्नो पैसा जस्तो ध्यान दिएर अरुको पैसा कसैले पनि खर्च गर्दैन । कहिल्यै अचम्म मान्नु भएको ५ सरकारले ६०० डलर पर्ने हथौडा र  ...

0 Comments

कुनै कुरालाई उत्साहित गरे बढी पाउनुहुन्छ ,निरुत्साहित गरे कम पाउनुहुन्छ ।

सिद्धान्त चार  "कुनै कुरालाई उत्साहित गरे बढी पाउनुहुन्छ ,निरुत्साहित गरे कम पाउनुहुन्छ । " तपाई र म मानव भएका नाताले प्रेरकको ...

0 Comments