जुजुमानका साहसिक कार्यहरु - भाग ३ (साझा सम्पत्तीको बियोगान्त)

जुजुमानका साहसिक कार्यहरु - भाग ३ (साझा सम्पत्तीको बियोगान्त)

"जुन कुरा तपाईको हो, त्यसको तपाई हेरचाह गर्नुहुन्छ। जुन कुरा कसैको होइन् वा सबैको हो, त्यसको बेस्याहार हुन्छ।” अर्थशार्त्री केन स...

0 Comments
Youth Entrepreneurship in Nepal

Youth Entrepreneurship in Nepal

In its April 2013 issue, Vibes Magazine has published my interview on youth entrepreneurship in Nepal. Below is an excerpt of the inter...

0 Comments
जुजुमानका साहसिक कार्यहरु  - भाग २ (खतरा उत्पन्न गर्नेहरु)

जुजुमानका साहसिक कार्यहरु - भाग २ (खतरा उत्पन्न गर्नेहरु)

 अर्थशार्त्री केन स्कुल्ल्यान्डद्वारा लिखित, नेपाली भाषा सहित गरेर विश्वका ४७ भाषामा अनुवाद भैसकेको "दि एड्भेन्चरस अफ जनाथन गलिबल :...

0 Comments
जुजुमानका साहसिक कार्यहरु  - भाग १ ( समुन्द्री आँधी )

जुजुमानका साहसिक कार्यहरु - भाग १ ( समुन्द्री आँधी )

"दि एड्भेन्चरस अफ जनाथन गलिबल : अ फ्री मार्केट ओडीसी" , अर्थशार्त्री केन स्कुल्ल्यान्डद्वारा लिखित एउटा विश्वबिख्यात पुस्तक ...

0 Comments
How institutions affect the economic performance of a society

How institutions affect the economic performance of a society

Institutions are the rules of the game in a society that guide or shape human interactions in the society. Not only formal institutions li...

0 Comments