Jonathan Livingston Seagull: A review

"The only true law is that which leads to freedom," Jonathan said. "There is no other." Seeing this Richard Bach...

1 Comments
गरिबी कसरी हासिल गर्ने? केही  उपायहरु

गरिबी कसरी हासिल गर्ने? केही उपायहरु

अहिले देशको स्थिती र समाजमा ब्याप्त सोचाइहरु देख्दा लिओन लाउ ले सन २००० ताका लेखेको "Strategies for achieving poverty" भन्ने  लेख ...

2 Comments