Welcome to my personal blog. I mostly write on entrepreneurship, economics, libertarianism, movies, and my travels.

Search This Blog

Nov 7, 2011

केही लिबेर्टेरियन भनाइहरु -७  1. केन्द्रिक्रित शक्ती जहिले पनि स्वतन्त्रताको शत्रु हुँदै आएको छ ।  -Ronald Reagan
  2. स्वतन्त्रता बिनाको जीवन आत्मा बिनाको शरीर जस्तै हुन्छ । - Khalil Gibran
  3. कानूनव्यवस्था बिनाको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता बिनाको कानूनव्यवस्था दुवै उत्तिकै घातक हुन्छन ।  -Theodore Roosevelt
  4. आर्थिक स्वतन्त्रता बिना साँच्चैको स्वतन्त्रता सम्भव छैन । - Margaret Thatcher
  5. कुनै पनि सरकारको मुख्य उदेश्य देशको आत्मारक्षा हो , साम्राज्य बनाउनु होइन । -Joseph Sobran
  6. पूँजीवादको अन्तर्निहित  खराब पक्ष भनेको धनको असमान बितरण हो । तेसै गरी समाजवादको अन्तर्निहित असल पक्ष भनेको गरीबीको समान बितरण हो । -Winston Churchill
  7. अर्थतन्त्रप्रतिको सरकारको धारणालाई केही वाक्यमा समेट्न सकिन्छ : चलिराखेको छ भने कर लगाउ , अझै चलिराख्यो भने नियमन गर । अनी जब चल्न छोड्छ अनुदान दिन थाल । - Ronald Reagan
  8. हामीलाई सरकार चाहिन्छ तर सधैं बाजले सरह तेस्लाई निरिक्षण गरिराख्नु पर्छ । -Millicent Fenwick
  9. जहाँ नैतीकता हुन्छ , त्यहाँ कानून को आवश्यकता नै पर्दैन, जहाँ नैतीकता हुँदैन, त्यहाँ कानून बनाएर पनि काम लाग्दैन ।  -Anonymous
  10. समाजवादीहरु तेस्ता व्यक्ती हुन जो आफुलाई अरु मानिसहरुको ऋणी सम्झन्छन र त्यो ऋण चै सरकारले अर्काको पैसा बाट तिरिदेओस भन्ने चाहन्छन । -Gordon Liddy