टेलिफोन महशुल घटाउदा दूरसन्चार प्राधिकरण को आपत्ति ; दूरसन्चार प्राधिकरण के का लागि ?

 
समाचार पढ्दा अचम्म लाग्यो ।  दूरसन्चार प्राधिकरण के का लागि ? जनताको सुबिधाको लागि की जनतालाई दु:ख दिनका लागि । तर फेरी सरकारी निति नियम प्राय यस्तै त हुन्छन् नी जनताको सुबिधाको लागि भन्छन् तर आखिरमा जनताले झन बढी दु:ख पौछन ।  

Surath Giri

Surath Giri is an economist by education and an entrepreneur by profession. He has a passion for literature, movies, economics, and traveling.

No comments:

Post a Comment