Welcome to my personal blog. I mostly write on entrepreneurship, economics, libertarianism, movies, and my travels.

Search This Blog

Jul 20, 2012

दासत्वको बाटो कस्तो हुन्छ (कार्टुन चित्रमा ) 

 माथिका कार्टुनहरु नोबेल पुरस्कार बिजेता एफ ए हाएक को पुस्तक रोड टु सर्फडमको नेपाली अनुवाद 'दासत्वको बाटो' बाट साभार गरिएका हुन । उक्त पुस्तक बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ । ईच्छा लागेमा  पढ्नुहोला । माथिका कार्टुनमा केहि प्रतिकृया भए तल व्यक्त गर्नु होला ।